Anda di sini:
 

SebelumSelepas

sambungan
Perkembangan Sejarah Awal Negeri Kedah Berdasarkan Penemuan Bahan-Bahan Arkeologi

 
 

Sejarah Awal - Lembah Bujang


Antara kesan-kesan candi yang dibina semula di Bukit Batu Pahat, Lembah Bujang.


Kesan candi yang dibina semula di tapak 21, Pengkalan Bujang, Lembah Bujang.

Kepentingan Lembah Bujang di dalam perkembangan sejarah awal Negeri Kedah memang tidak boleh dinafikan berdasarkan dua sumber, iaitu;

  • Penulisan ahli-ahli pelayaran Cina dan Arab dan karya-karya kesusasteraan India, dan

  • Bukti-bukti arkeologi.

Kajian mengenai penulisan-penulisan ahli pelayaran Cina dan Arab dan kesusasteraan India telah dibuat secara meluas oleh Braddle (1949. 1950, 1980) dan Wheatley (1957, 1961). Di sini saya tidak bercadang untuk mengulang secara terperinci tentang huraian-huraian yang telah dibuat oleh mereka, hanya memadai kalau diberi rumusan secara umum dengan ringkas sahaja.

Catatan yang terawal mengenai Negeri Kedah terkandung di dalam sebuah puisi Tamil berjudul Pattinappalai yang ditulis di antara kurun kedua atau ketiga Masehi yang menyebut Kedah sebagai Kalagam yang dikatakan mempunyai pengertian yang sama seperti Kandaram iaitu Kedah. Batu bersurat kerajaan Chola bertarikh 1030 Masehi pula menunjukkan dengan jelasnya bahawa Kandaram itu adalah adalah sama dengan Kataha yang terkandung dalam cerita-cerita lama Sanskrit (Puranas) terutamanya di dalam drama Kaumudimahotsava yang ditulis di antara kurun ketujuh atau kelapan Masehi (lihat Wheatley 161 : 279-280 dan Braddle 1980 : 41 - 43 untuk keterangan yang lebih mendalam mengenai perkara ini). Selain dari itu, Kedah juga disebut di dalam karya Prakrit iaitu Samaraiccakaha yang dihasilkan dalam kurun kelapan Masehi, dan juga di dalam karya - karya Katha seperti Khatasaritsagara. Di dalam karya - karya tersebut di atas, Negeri Kedah dibayangkan sebuah negara yang makmur dan gemilang sekali ataupun sebagai "the seat of all felicities" (Wheatley 1958).

Negeri Kedah juga dikenali sebagai Chieh-ch'a atau Kie-tch'a oleh ahli-ahli pelayaran China di abad ketujuh Masehi. Pada ketika itu ramai ahli-ahli agama Buddha berulang alik dari Negeri China ke Negeri India, dan salah seorang dari mereka ialah I-Tsing (I-Ching) yang telah memulakan pelayaran di dalam tahun 671 Masehi dari Negeri China dan tiba di Srivijaya (Palembang) dalam tahun 672 untuk mempelajari bahasa Sanskrit. Pada tahun berikutnya beliau telah pergi ke Kedah melalui Melayu untuk menumpang sebuah kapal diraja India. Setelah belajar selama 12 tahun di Universiti Nalanda beliau sekali lagi singgah ke Kedah di dalam tahun 685 semasa di dalam perjalanan pulang ke Negeri China. Daripada tulisan beliau, kita dapati Negeri Kedah merupakan sebuah pusat perdagangan dan pelabuhan yang teragung di rantau ini terutamanya untuk Kerajaan Srivijaya. Selain dari tulisan I-Tsing, Wheatley berpendapat bahawa Kedah juga dikenali sebagai Chia-cha yang menghantar utusan mengadap Maharaja China di dalam tahun 638 Masehi (Wheatley 1961 : 278).

Bukti-bukti dari ahli pelayaran Arab adalah terhad dan agak lewat dari segi kronologinya, iaitu tulisan yang dibuat oleh Sulaiman-al-Mahri di dalam kurun kelima belas Masehi yang menyatakan bahawa Negeri Kedah (dieja Keda) terletak pada garis lintang yang sama seperti Negeri Kelantan.

Walaupun terdapat keterangan mengenai Negeri Kedah yang dibuat oleh ahli-ahli pelayaran China dan Arab dan juga terdapat di dalam karya - karya kesusasteraan India, namun penceritaan dan sebahagian dari penulisan tersebut adalah kabur dan sukar untuk dinyatakan dengan tepat, apatah lagi di dalam keadaan sekarang di mana terdapat pertumbuhan bandar-bandar atau perkampungan di setiap muara-muara sungai semenanjung ini. Kesulitan ini jelas terbukti bila mana Langkasuka dan Kedah pada suatu ketika dahulu disamakan dengan Kedah (Winstedt. 1920) padahal ianya dimaksudkan kepada tempat lain (lihat Colles 1969). Kesilapan dalam membuat rujukan nama sesuatu tempat itu sudah pasti akan mengakibatkan kesilapan di dalam membuat kesimpulan mengenai perkara tersebut.

Sejarah Penyelidikan Arkeologi di Lembah Bujang

Kesan-kesan peninggalan arkeologi di Lembah Bujang telah pertama kali disiasat oleh Kolonel James Low di dalam tahun 1864, tetapi sejauh mana penyelidikan dijalankan adalah sukar ditentukan kerana tidak terdapat sebarang laporan yang lengkap. Walau bagaimana pun catatan yang dibuat sekurang-kurangnya menunjukkan beberapa tapak telah ditemui. Di awal kurun kedua puluh, dua orang ahli ukur yang bertugas di puncak Gunung Jerai telah menjumpai tinggalan tapak Hindu di situ. Seterusnya kajian di Lembah Bujang telah dibuat oleh Evans di antara tahun-tahun 1920an dan 1930an dengan begitu ghairah sekali. Di dalam tahun 1921 beliau melawat Sungai Batu dan menjumpai patung Durga Devi bersama dengan Mahishahura. Di dalam tahun 1923, sekali lagi beliau melawat Sungai Batu dan menjumpai Patung Ganesha dan banyak lagi bahan-bahan arkeologi telah ditemui di tahun-tahun selepasnya (Evans 1927).

Kedua-dua di atas telah membuka lembaran baru di dalam pengkajian sejarah awal Negeri Kedah. Low dan Evans bahawa artifek dan monumen-monumen yang dijumpai di Kedah itu mempunyai unsur-unsur India, dan orang-orang Hindu dan Buddha datang ke rantau ini dalam bentuk penjajah. Low dan Evans juga berpendapat bahawa Langkasuka terletak di Selatan Kedah dan Low lebih tepat mengatakan Langkasuka terletak di Bukit Meriam manakala Evans meletakkannya di Sungai Batu, malah menekankan bahawa kerajaan Srivijaya yang berpusat di Pelembang mempunyai pengaruh yang kuat di Kedah. Jadi, selain daripada membuka tirai untuk penyelidikan arkeologi selanjutnya di Lembah Bujang, mereka juga telah memberi pendapat berkaitan dengan kawasan tersebut.

Di antara tahun-tahun 1937-1938, H.G. Quaritch-Wales bersama isterinya telah membuat satu penyelidikan yang menyeluruh dan meluas di Lembah Bujang, dan hasil dari penyiasatan tersebut sebanyak 30 tapak-tapak berupa candi telah ditemui, dua puluh sembilan darinya terletak di sekitar Lembah Bujang dan yang selebihnya di Seberang Perai (Quaritch-Wales 1940). Sejurus selepas Perang Dunia Kedua, mereka telah menyambung penyelidikan dan kali ini menumpukan perhatian kepada tapak-tapak di Seberang Perai (Quaritch-Wales and Quaritch-Wales 1947). Perlu diingat bahawa kedatangan Quaritch-Wales ke Lembah Bujang adalah atas urusan 'Greater India Research Committee' yang berpusat di Calcutta, yang bertujuan untuk melihat dan meninjau proses penjajahan yang dibawa oleh orang-orang India di rantau ini. Lembah Bujang atau Kedah dipilih berdasarkan kedudukan ilmu alamnya yang terletak di tengah-tengah antara India dan China. Di dalam konteks ini, kita dapati bahawa penyelidikan yang dijalankan oleh Quaricth-Wales, walaupun dibuat secara sistematik, adalah berat sebelah, kerana sudah wujud satu pemahaman yang kukuh yang cuba dibuktikannya. Atas dasar ini beliau sering dikritik berhubung dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat mengenai arkeologi Lembah Bujang.

Kajian di Lembah Bujang telah terhenti untuk seketika sehingga tahun 1956 apabila Persatuan Arkeologi Universiti Utara Malaysia di bawah arahan K.G Tregonning dan M. Sullivan membuat eskavasi dan tinjauan di sekitar Seberang Perai dan Lembah Bujang (Sullivan 1958). Walaubagaimanapun penyelidikan yang lebih berkesan dan lebih sistematik telah dimulakan oleh Lamb, beliau dengan kerjasama beberapa orang pakar dari luar telah berjaya menggali cari dan membina semula tapak Candi Bukit Batu Pahat di antara tahun-tahun 1959-1960 ( Lamb 1960). Lamb selanjutnya telah membuka jalan baru dengan membuat eskavasi di Pengkalan Lembah Bujang yang telah menghasilkan timbunan serpihan seramik di dasar sungai tersebut (Lamb 1961).

Di awal tahun 1970an, kajian di Lembah Bujang telah dijalankan oleh Kakitangan Jabatan Muzium di bawah arahan Al-Rashid dan kemudiannya oleh penulis sendiri. Akhir-akhir ini penyelidikan diselenggarakan oleh Encik Kamarudin Zakaria. Perlu juga disebut di sini bahawa penyelidikan yang dibuat oleh Leong Sau Heng khusus mengenai Pengkalan Bujang di dalam menentukan kepesatan Lembah Bujang di dalam perdagangan antarabangsa.

 
   
TUTUP TETINGKAP
Hakcipta Terpelihara © 2002 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah